Nová funkce Remote Support, která Vám pomůže reagovat na těžké časy zdarma do konce roku 2020

Prediktivní údržba, inovace skrze Umělou inteligenci, díl 2

Martin Bremec 13.07.2020

V minulém díle jsme se zaměřili na to, jak může prediktivní údržba pomoci výrobnímu podniku ušetřit velké částky peněz, které by se jinak nevyhnutelně ztratily v zastaralých procesech údržby. Dnes se zaměříme na to, jak tato technologie funguje.

Sběr dat v reálném čase 

Již minule jsme zmínili, že Prediktivní údržba MAINWARE monitoruje klíčové prvky výrobní linky, jako jsou roboty, motory a pneumatické prvky. Při monitorování nepotřebujete žádný další hardware a tím pádem se nemusíte starat o údržbu žádných nadbytečných zařízení. U pneumatických pohonů jednoduše měříme dobu přestavení mezi koncovými polohami. U servomotorů a robotů pak například momenty, aktuální pozici a další veličiny. Z měření získáváme ohromné množství dat, abychom tedy nemuseli procházet všechna data, necháváme umělou inteligenci, ať nám z těchto získaných dat dá dohromady přehledné informace, které můžeme snáze analyzovat. 

MAINWARE analytical interface

Například jednotlivé cykly robotů klasifikujeme pomocí algoritmů umělé inteligence, kdy po zaučení je algoritmus sám schopný během chodu stroje detekovat anomálie a upozornit na problém, aniž by byl na podobnou chybu dříve speciálně „trénován“. Odlišným způsobem jsou pak vyhodnocovány dynamické přejezdy robota mezi stanicemi a jemné precizní pohyby, například zakládání dílů. Informaci o chybě pak systém dle závažnosti eskaluje. U pneumatických prvků je rozpoznán nepříznivý trend nebo náhlá změna v době přestavení a systém upozorní obsluhu na konkrétní součástku, která pravděpodobně potřebuje vyměnit s odhadem doby, kdy porucha nastane. 

Sbíraná data jsou zpracována v řádu milisekund. Když vezmeme v potaz, že data pocházejí z desítek až stovek motorů a pneumatických pohonů, tak máme obrovský tok dat. Tento tok je zpracován na průmyslovém počítači přímo u stroje a výstup je odeslán na cloudový server, kde máte k dispozici výsledné analytické informace. Tímto způsobem získáváme opravdu real-time data, aniž bychom museli sahat k jejich průměrování a zatěžovali tak zbytečně síť. 

Autonomní systém 

Nezůstáváme však pouze u analýzy. Autonomní systém může hlásit potřebné úkony údržby příslušnému internímu či externímu servisnímu oddělení. Komunikace je zprostředkována skrze aplikaci, kde je pracovník upozorněn na stav stroje a může být vygenerován protokol pro daný servisní tým.

Aplikace MAINWARE je velmi flexibilní, je schopna fungovat jak izolovaně, tedy v rámci daného podniku bez propojení na externí servis, tak propojeně, kdy je možné data a údaje z linky zasílat přímo do JHV a servisní oddělení pak může navrhnout postup opravy a údržby. Obecně je prostředí vytvořené tak, aby externí zásahy nebyly nutné, a aby bylo naopak intuitivní pro údržbáře a ostatní personál bez nutnosti další pomoci. 

Systém je schopen propojení s automatickou kalibrací a pokud například u robotů detekuje problém, tak je nástroj sám zkalibrován, což může v řadě případů  ušetřit peníze a čas techniků.

Neplánované odstávky = vysoké náklady 

Podstatným přínosem při implementaci MAINWARE řešení, kromě nezávislosti na dalším hardwaru, je včasné upozornění techniků na případné problémy, a to ještě předtím, než nastanou. Problém tak lze vyřešit při plánované odstávce a předejít nákladným neplánovaným odstávkám výrobního zařízení. Univerzálnost systému umožňuje připojení komponent všech předních světových výrobců. Jednotné řešení tak může být nasazeno napříč celou výrobou bez ohledu na to, jaký je zaveden firemní standard. 

Nejenom Umělá Inteligence

MAINWARE je jedním z vůdčích řešení pro chytrou údržbu 4.0, vytvořený na základě diskuzí s profesionály v oboru údržby, jenž jsou názoru, že staré modely jednoduše nestačí v dnešním světě digitalizace. Toto unikátní řešení přichází s dvěma standardními moduly a čtyřmi PRO moduly, poskytující obsáhlý přístup k chytré údržbě, která umožňuje rychlou produkci a digitalizaci továrny. Standardní moduly jsou základní součástí řešení a moduly PRO jsou volně přidatelné dle potřeb klienta.

MAINWARE Moduly

Udržte efektivitu vaší údržby na maximum a ulehčete každodenní život technikům a managementu. Stáhněte si příručku Prediktivní Údržba zdarma nebo nás neváhejte rovnou kontaktovat pro více informací. 

Mohlo by se vám líbit

Naše postřehy pro Vás

Přihlaste se a získejte více informací
o chytré údržbě 4.0

pokud se přihlásíte, souhlasíte s politikou GDPR