Nová funkce Remote Support, která Vám pomůže reagovat na těžké časy zdarma do konce roku 2020

Rozšířená Realita přináší revoluční Chytrou Údržbu 4.0

Martin Bremec 22.05.2020

Moderní svět se točí okolo přesnosti. Tolerance přesnosti ve výrobě, jenž se pohybují v mírách nanometrů se postaraly o věci, které nám přijdou samozřejmostí, plynulý tok pohonných hmot, stojící mrakodrapy, GPS satelity kroužící po oběžné dráze. Zastaralá údržba strojů však brzdí celkovou transformaci průmyslu 4.0 svou závislostí na procesech, které nejsou monitorovány a modelech bez ošetření kritických bodů. Dnešní údržba bohužel závisí na nepřehledné papírové 2D dokumentaci a zcela úplně na lidském faktoru. S novými systémy zavádějícími rozšířenou realitu v údržbě konečně můžeme tyto nedostatky odstranit a dohnat tak tempo čtvrté průmyslové revoluce a s ní i svět přesnosti.

Chytrá Údržba 4.0 - Vítejte v revoluci údržby

S úspěchem IoT a Průmyslu 4.0, Chytrá Údržba 4.0 zaujímá svůj postoj a vyzývá tradiční styl výroby a modelů automatizace. Využitím umělé inteligence, vzdálené podpory, digitální dokumentace a rozšířené reality údržby (augmented reality - AR) může podnik výrazně rozšířit spolehlivost svých aktiv.

Zastaralé modely údržby 1.0 vypadaly asi takto: technik provedl odhad úkonů na stroji . Tým údržby se poradil a následně se pokusil o údržbu či v případě poruchy o nápravu s dostupnými 2D schématy a dostupnými znalostmi. Celý proces tak závisel na technikově znalosti stroje a jeho dovednosti pro odhalování potencionálních závad. Pokud však technik s danou znalostí nebyl k dispozici může nedodržení správných postupů snižovat životnost stroje nebo v extrémním případě mít za následek bezpečnostní rizika.

Využití umělé inteligence pro analýzu výkonnostních dat ze senzorů nám umožňuje dělat přesná rozhodnutí v údržbě, která jsou jinak neproveditelná ze sběru dat, jenž technik získává pouhým okem. Začleněním rozšířené reality do údržby mohou být 2D a 3D schémata promítnuta na reálném stroji ve fabrice a díky tomu technik nemusí mít za sebou roky zkušeností. Potenciál vzdálené podpory snižuje riziko selhání technikem při opravě ještě výrazněji. 

MAINWARE je jedním z vůdčích řešení pro chytrou údržbu 4.0, vytvořený na základě diskuzí s profesionály v oboru údržby, jenž jsou názoru, že staré modely jednoduše nestačí v dnešním světě digitalizace.

Toto unikátní řešení přichází s dvěma standardními moduly a čtyřmi PRO moduly, poskytující obsáhlý přístup k chytré údržbě, která umožňuje rychlou produkci a digitalizaci továrny.

Seznamte se s digitální dokumentací

Jednou z hlavních frustrací údržby je nepřesná dokumentace a závislost na individuálním know-how, který každý interpretuje podle sebe. I s dnešním přístupem k moderní komunikaci je využití 2D schémat v praxi nedostačující a zastaralé. Digitální dokumentace MAINWARE poskytuje přístup k digitální formě klasického 2D nákresu produktu společně s 3D interaktivními modely. Funkce rozšířené reality pomáhá se sdílením znalostí v reálném čase, umožňující tak spolehlivou údržbu, bez závislosti na klíčové osobě. Tato vlastnost pomáhá vytvářet pružné procesy údržby, což je znatelně potřebné právě v turbulentních dobách jako je tato.

MAINWARE řešení nabízí rychlejší a kompetentnější management velkých podniků a týmů. Poskytováním uživatelsky přívětivého rozhraní, jednoduchého a zároveň robustního nástroje pro sběr dat a správu identit, vám MAINWARE obratem dává větší rozhled v každodenním světě údržby . Extenzivní analytika spojená s obsáhlou historií údržby, obsahující technická a strojová data dodává přehledné postřehy, s kterými máte možnost optimalizovat celý proces údržby do nejmenšího detailu. Poskytování pravidelných updatů 2D a 3D dokumentaci vašemu technikovi značně zpřesní management a správnou údržbu strojů. Mód 3D prohlížení umožní technikovi prohlédnout si i ty nejmenší součástky interaktivně, zjednodušující provedení potřebných úkolů.

Rozšiřte svou realitu údržby

Sdílení přesných informací se svými techniky je ještě přesnější s použitím rozšířené reality. Možnost vzdálené podpory v údržbě znásobuje účinnost vašich expertů společně s rozšiřováním vědomostí celé organizace.

S modulem vzdálené podpory v AR má expert možnost navádět technika při opravě v terénu, zaměřit se na poškozené součástky, odkazovat se na dokumentaci, rozšiřovat bázi znalostí podle potřeby, vše z toho aniž by musel být přítomen na místě.

S nebo bez vzdálené podpory, technik si může prohlížet stroje v rozšířené realitě, jednoduše tak nacházet součástky skrze jejich funkcionalitu, prohlížet si jejich dokumentaci, hlásit problémy a objednávat náhradní díly přímo na místě. Celý proces údržby tak je výrazně zkrácen.

Investice do Chytré Údržby

Implementace řešení SMART Údržby 4.0 ve vaší výrobě nebo automatizačním podniku přináší okamžité benefity. O co víc, chytrá údržba může být implementována ve vaší firmě během jediného týdne.

Operace v údržbě mohou zaznamenat až 40% růst v efektivitě díky uživatelsky přívětivým grafům a manuálům v rozšířené realitě či 3D. Rychlé zaučení v systému a vestavěné sdílení znalostí okamžitě pomohou vaší organizaci být odolnější vůči rizikovým dopadům ztráty klíčových zaměstnanců. Až 10% nárůst celkové efektivity procesů je typický pro klienty využívající MAINWARE, kteří mohou očekávat návratnost své investice začínající na hranici 6 měsíců. Naše “vše v jednom” řešení může být upraveno na míru vašim potřebám, neboť bylo vytvořeno s pomocí partnerů a zákazníků, kteří se potýkali se stejnými potížemi, které zastaralé procesy v údržbě přináší.

Zefektivněte vaši údržbu, a ulehčíte každodenní život technikům a managementu. Stáhněte si příručku Rozšířená Realita v Údržbě zdarma nebo nás neváhejte rovnou kontaktovat.

Mohlo by se vám líbit

Naše postřehy pro Vás

Přihlaste se a získejte více informací
o chytré údržbě 4.0

pokud se přihlásíte, souhlasíte s politikou GDPR